Barneverntjenesten Lesja og Dovre følger nasjonale og lokale krav og retningslinjer for å redusere smittespredning.

Dette gjelder foreløpig fram til og med 19.04.2021:

• Alle ansatte har hjemmekontor og er tilgjengelige på telefon og e-post mandag – fredag fra kl.08.00-15.30.

• Samtaler, møter og hjemmebesøk blir utsatt. Fysiske møter gjennomføres i akutte situasjoner. Der det er mulig gjennomfører vi oppfølging og møter på teams / telefon.

• Alle barn og familier som har oppfølging av barneverntjenesten vil bli fulgt opp av sin kontaktperson.

Vi er fortsatt inne i en tid med store utfordringer. Vi har mistet mange av de trygge rutinene våre. Det gjelder alle barn og de fleste av oss voksene. Vi må være tettere på hverandre, og mer inne. Det vil utfordre oss, men det gir oss også muligheter!

Vi mennesker er gode til å omstille oss når det trengs. Spesielt er barn gode til å endre kurs, men du som voksen må fremdeles forklare og vise vei.

Skolene på Dombås er stengt og fysiske møter er betydelig redusert. Barn i sårbare situasjoner kan derfor bli gående over tid med mindre oppfølging fra det offentlige enn det de har til vanlig.

Barneverntjenesten ber derfor alle som bor i Lesja og Dovre om å være ekstra oppmerksomme på barn og unge – vi må bry oss litt ekstra!

Er du bekymret for barn, unge og familier i Lesja og Dovre kan du ta kontakt med:

Hildegunn Dalum 489 59 486
Bente Løken Vadet 474 62 544
Marte Eithun 476 17 988
Stina Løkken-Storhaug 489 59 490
Tone Merete Kirkestuen 990 98 781
Maria Hole 482 89 143
Lise Kristine Killi 970 02 374
Marita Lindbom Skotte 911 01 838

Nord-Gudbrandsdal barnevernberedskap.
Barneverntjenesten i Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk kan kontaktes døgnet rundt på 908 54 475.

Nord-Gudbrandsdal barnevernberedskap (barnevernvakten) er alltid bemannet med barnevernfaglig kompetanse og har til oppgave å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. Hovedoppgaven er å sikre at barn og ungdom har det trygt.