Unngå at ungdom samles i ballbingen ved barneskolen på Dombås

Det er viktig å unngå ansamlinger av folk alle steder. Det er satt i verk mange tiltak som nettopp handler om det. Kriseledelsen har fått melding om at det jevnlig samles 12-14 unge/ungdom i ballbingen ved Dombås barneskole. Det er meget uheldig og ikke ønskelig i denne situasjonen.

Vi oppfordrer foreldre til å få slutt på denne aktiviteten for å hindre smittespredning.