Forståelig nok har mange næringsdrivende spørsmål angående ulemper og kompensasjon når næringsliv nå stenges ned. Dette må myndigheter på nasjonalt og lokalt nivå jobbe med, men nå er hovedfokus på smitteverntiltak.