Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 fatter smittevernlegen hastevedtak om stengning av Dovre ungdomsskole og Dombås skole i perioden fra 12.04.21 til og med 19.04.21. Smittevernlegen vurderer stengingen som nødvendig for å forebygge og motvirke overføring av allmenfarlig smittsom sykdom (Covid-19). Situasjonen vurderes fortløpende.

Dovre skole: Fortsatt normal drift og åpningstid ved skole og sfo.

Dombås skole: Skole og sfo stenges f.o.m. 12.04 t.o.m. 19.04. Det blir hjemmeundervisning alle dager det er stengt. Informasjon til foresatte vil skje på Visma skole.

Dovre ungdomsskole: Skolen stenges f.o.m. 12.04 t.o.m. 19.04. Det blir hjemmeundervisning alle dager det er stengt. Informasjon til foresatte vil skje på Visma skole.

Dovre barnehage: Fortsatt normal drift og åpningstid. Ved evt endring vil foresatte få beskjed fra barnehagen.

Dombås barnehage: Fortsatt normal drift og åpningstid. Ved evt endring vil foresatte få beskjed fra barnehagen.