Søknad om barnehageplass skal sendes til styrer ved hver barnehage.
Søknad om Skolefritidsordning (SFO) skal sendes til styrer ved hver skole.

Lesja barnehage: ingrid.undselli@lesja.kommune.no
Lesjaskog barnehage: elin.broste@lesja.kommune.no

Lesja skole, Rektor: Jan-Olav Thorsplass 970 31 311
Lesjaskog skole, Rektor: Nina Anseth Furuheim 475 07 650

Dovre tar i mot skriftlig søknad på barnehageplass og SFO:
Oppvekstsjef, Anne Lene Engum, anne-lene.engum@dovre.kommune.no

Personell i kritisk samfunnsfunksjon kan leses i sin helhet på: https://www.regjeringen.no/contentassets/d510013361654fcabcb7e025f439eb19/personell_i_kritiske_samfunnsfunksjoner_16.03.2020.pdf)