Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har kommet med veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med èn-til-èn kontakt, både i og utenfor offentlig helsetjeneste.

Veilederen gir råd om hvordan helsevirksomheter som for eksempel fysioterapeuter og psykologer på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering og spredning av det nye koronaviruset.

Veilederen og mer informasjon om denne finner du på Folkehelseinstituttet sin hjemmeside: https://www.fhi.no/publ/2020/covid-19-epidemien-veileder-for-smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevi/