Veilederen er utarbeidet i samarbeid med representanter fra kor, korps, band og orkester. Veilederen er vurdert og godkjent av Helsedirektoratet den 22. april og gyldig fra samme dato.

Du finner veilederen her: https://nmr-assets.ams3.digitaloceanspaces.com/images/Norsk-musikkrad/Smittevern-for-musikkovelser-v220420.pdf