I dag er det registrert seks (6) nye smittede i Dovre kommune. Totalt er det nå 21 smittede som oppholder seg i kommunen og er isolerte. Omkring 200 er i smittekarantene. Det er også mange i ventekarantene. Dette tallet endrer seg fortløpende. Smittesporingsteamet i Dovre har kontroll på nærkontaktene til de smittede, og har satt dem i karantene.

I Lesja er det to (2) nye smittede. Totalt tre (3). Karantene var allerede satt i gang for flere dager siden. Smittesporingen er under kontroll. Det har av den grunn ingen praktiske konsekvenser.

Ingen av dem som fikk påvist smitte i dag er overraskende for smittesporerne i Dovre kommune. Det er kjent smittevei på 5 av de 6 nye smittede.

Situasjonen er likevel uforutsigbar selv om vi pr. nå har rimelig god oversikt. Det pågår testing og retesting konstant. Smittesporingsteamet og legekontoret registrerer folk inn og ut av karantene. Det er viktig å presisere at vaksinering pågår etter egen plan og er ikke berørt av all testingen. Du får beskjed om hva som gjelder deg selv.

Det er mange som skal kontaktes og telefonen står ikke stille. Du må derfor være tålmodig og prøve igjen om du ikke når fram til helsehuset. Vi oppfordrer alle til å holde seg i ro og ha minst mulig sosial omgang. Følg med på oppfordringer og beskjeder som blir gitt, så klarer vi å slå ned smitten sammen.

Det er et meget godt samarbeid mellom både smittesporingsteamene i Lesja og Dovre og kommunelegene i Lesja og Dovre. Det er fortløpende vurderinger av alle ting, og vi opplever at det jobbes godt og at fagfolkene er på hugget.