Det er per 12.04.21 bekreftet totalt 11 tilfeller av covid-19 som oppholder seg i Dovre, og 1 i Lesja.

Det betyr at av 103 tester utført lørdag i Dovre er en prøve positiv og resterende er negative. Det mangler fortsatt noen svar på prøver utført søndag i Lesja. Vi har nå fått bekreftet fra mikrobiologen at påvist mutasjon er lik med britisk variant.

For testing, ta kontakt per telefon, ikke møt opp på legekontor uten avtale:

Helsehuset på Dombås, legekontoret. Telefon 612 42 200

Helsehuset på Lesja, legekontoret. Telefon 612 44 200

Vi oppfordrer alle til å fortsette å følge gjeldende smittevernråd. Ha god hånd- og hostehygiene, hold 2 meter avstand til andre enn egen husstand, ha få nærkontakter og test deg ved mistanke om smitte. Husk bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde avstand. Alle henstilles om å være lojale mot beskjeder fra legekontoret angående karantenebestemmelser.