Det er bekreftet to smittetilfeller i Dovre i dag. Disse er fulgt opp av smittesporingsteam og nærkontakter er satt i karantene og testet. Basert på informasjon som er avdekket i smittesporingen, vurderes hendelsen som avgrenset og med lite spredningspotensiale. Kommunen følger opp de involverte til situasjonen er endelig avklart.