Det er ein større skogbrann i Dovre. Tilgjengeleg brannmannskap frå Nord-Gudbrandsdalen er i gang med slukking. Innbyggarar langs Øverbygdsvegen er varsla pr sms. Folk i området bes om å stenge lufteventilar. Ved ubehag, hald deg inne eller forlat området.

Krisestab er satt.