Mandag 07.03.22 ble det holdt et forberedende møte med felles kriseledelse i Lesja og Dovre. Det ble beslutta at kommunene samordner håndtering inn mot Ukraina-krisa, og gjør felles tiltak innenfor de ulike sektorene som kan bli berørt. Kommuneledelsen gir dette arbeidet høy prioritet. Pr. nå vil det handle om å styrke beredskapen, følge opp utviklinga i risikobildet og utnytte det tidsvinduet en har til å gjøre forberedende tiltak der det er hensiktsmessig.