Regjeringa har i pressekonferanse i dag kl 16.00 varsla at dei vidarefører tiltak og restriksjonar til 13.april.

Sjå pressemelding frå regjeringa her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tiltakene-mot-koronavirus-viderefores/id2694682/