Til og med tirsdag 17. mars vil de fleste bussruter i Innlandet kjørt i henhold til oppsatt ruteplan, men fra og med onsdag vil ikke Innlandstrafikk kjøre skoleruter. Dette på grunn av at skolene holder stengt for å hindre smitte av koronaviruset.

– Innlandstrafikk vil sørge for at elever som til vanlig har skoleskyss, og som av ulike årsaker må på skolen også nå, får tilbud om skoleskyss, sier seksjonssjef Lars Baukhol i Innlandstrafikk.

– Skoleelever i grunnskolen må melde inn eventuelle skyssbehov til skolekontoret i sin kommune. Elever i videregående skole tar kontakt med Innlandstrafikk via Skyssweb eller e-post, siteres Baukhold på i en pressemelding.

Alle bybusser, regionlinjer og ruter som ikke er merket med gult eller S i rutetabellene, vil fortsatt kjøre som normalt.