Etter smittevernlovens paragraf 4-1, bokstav b:

Kommunelege Gurgen Nazaretian presiserer i dag 15.03.20 ut fra tidligere utsendt informasjon, at det holdes fast ved at matservering kan foregå via take-away. Sittearealer stenges. Ingen skal sitte i serveringslokalet å spise. Dette er for å unngå ansamling av mennesker og mulig spredning av smitte.

Når det gjelder bensinstasjoner, skal det sluses inn maksimalt tre (3) personer i lokalt samtidig. Serveringsstedene må sørge for at det ikke er kø i lokalene. Da er vitsen med tiltaket borte.

Det er smittevernlovens paragraf 4-1 bokstav b som sier at det kan vedtas at virksomheter som samler flere mennesker, deriblant spisesteder med sitteplasser skal stenges når det er nødvendig for å forebygge allmennfarlig smittsom sykdom. Dette er likt for alle, og vil ramme hardt, men vi må innse at vi er i en veldig spesiell situasjon.

Dersom du har «take-away»-løsning kan du benytte deg av denne, inntil ny beskjed blir gitt.