Kommunehusene i Lesja og Dovre kommuner er stengt for publikum, men kontakt kan oppnås pr. telefon.

Ordinære henvendelser til helsetjenesten må skje på telefon til legesentrene, med unntak av øyeblikkelig hjelp.