Påskeuka står straks for døra, og kriseledelsen for Lesja og Dovre kommuner har samla litt nyttig informasjon for tida vi har framfor oss. Vi ønsker alle ei riktig god påske.

 • Korona-senteret Lesja og Dovre. Tlf: 95 21 50 70
  • Korona-senteret vil ha åpent som følger: mandag 6.4 og tirsdag 7.4 klokka 09.00-15.00. Onsdag 8.4.: klokka 09.00-12.00.
  • Fra og med Skjærtorsdag til og med 2.påskedag er det bemannet telefonvakt: klokken 13.00-15.00
  • Vi minner om at ingen kan møte opp på senteret for testing uten å ha avtalt dette med korona-senteret på telefon på forhånd.

Andre viktige telefonnummer:

Lesja legekontor: 612 44 200

Dovre legesenter: 612 42 200

Legevakt: 116 117

Øyeblikkelig hjelp:

BRANN: 110

POLITI: 112

AMBULANSE: 113

 • Opphold på hytte/fritidseigedom
  • Spørsmål og svar om hytteforbudet: https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/folkehelse/innsikt/smittevern/hytteforbud/id2695830/
  • Hytte-ettersyn : Dovre og Lesja kommuner ønsker å ha fornøyde og trygge hytteeiere og vil derfor sørge for noe tilsyn av hyttene i begge kommunene i påsken. Avvik som oppdages vil bli meldt til Politiet. Dette er ment som service overfor hytteeiere. Kommunene tar ikke ansvaret for sikkerheten på den enkelte hytte hele døgnet, alle dager. Kommunene kan ikke kontaktes for individuell oppfølging. Dette kan hytteeiere ordne via lokale tilbydere.

Hva er lov i påska?

Dagbladet har spurt fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet en rekke spørsmål som man regner med at folk lurer på om årets påske. Se hva han svarer her: https://www.dinside.no/fritid/hva-er-lov-i-pasken/72319800

Vi minner om lokale kommunestyrevedtak om overnatting:

Barnehager i Lesja og Dovre:

Dovre kommune:

Barnehagene i Dovre følger normal ordning (jfr vedtektene) i påskeuka.
Om det skulle oppstå en kritisk situasjon der begge foreldre har samfunnskritisk funksjon, og må på jobb, kan det søkes om barnehageplass.
Søknaden sendes på e-post til oppvekstsjef:
anne-lene.engum@dovre.kommune.no

Lesja kommune:

Det blir ikke åpne barnehager og SFO i Lesja kommune. Situasjonen er vurdert opp mot sårbare barn og unge, og mot behov for foreldre i samfunnskritiske funksjoner. Ved akuttsituasjoner har Lesja samarbeidsavtaler med Dovre.

erik.slettahaug@lesja.kommune.no

Annet

Gode råd og tips for å forebygge smitte:

 • Ha god håndhygiene! Vask hendene ofte og grundig.
 • Ha god hostehygiene! Unngå å hoste eller nyse på andre. Host inn i et papirlommetørkle som du kaster. Håndvask etterpå! Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken. Hvis du mistenker at du er smittet, skal du holde de hjemme.
 • Hold avstand! Hold deg hjemme hvis du føler deg syk. Hold deg hjemme hvis du har fått beskjed om det ( i karantene eller isolasjon). Prøv å holde minst èn meters avstand til andre mennesker.