PÅ GRUNN AV SMITTESITUASJONEN I LESJA OG DOVRE, TILBYS TESTING I HELGEN 17.–18.04. FOR INNBYGGERE I LESJA OG DOVRE:

Lørdag 17. april: Dovre legesenterDombås, tel. 61 24 22 00. Telefontid klokken: 10.00–13.00 og testtid

 klokken 11.00–13.00 . 

Søndag 18.04: Lesja legekontor, Helsehuset, tel. 61 24 42 00. Testing og telefontid klokken 10.00–13.00.

ALLE SOM SKAL TESTES, MÅ GJØRE FORHÅNDSAVTALE MED LEGEKONTORENE.

I Lesja og Dovre opplever vi akkurat nå et lokalt utbrudd av koronavirus (Covid-19). Derfor vil smittevernlegene og kriseledelsen i Lesja og Dovre kommuner komme med sterke oppfordringer til alle innbyggere. Disse vil avvike fra de nye nasjonale retningslinjene fra regjeringen som skal gjelde fra den 16.04.21, og som du finner HER. Det gjelder følgende to hovedpunkter:

Idretts- og kulturarrangementer frarådes ut neste uke. All organisert aktivitet både inne og ute bør utsettes til ut neste uke. Dette rådet gjelder både barn, unge og voksne i Lesja og Dovre.

Private sammenkomster og arrangement frarådes ut neste uke. Dette rådet gjelder alle i Lesja og Dovre.

Vi ønsker å minimere sosial kontakt en kort periode for å få bukt med smitten. Du hjelper til med å være mest mulig hjemme, ha minst mulig kontakt med andre. Hold avstand til andre, ha god hånd- og hostehygiene. Ha lav terskel for å teste deg. Kontakt legekontoret i din kommune om du er i tvil om noe som gjelder din helse.

Vi har inntrykk av at de fleste innbyggere er samvittighetsfulle og flinke til å følge anbefalinger gitt. Næringslivet vårt har også tilpasset seg situasjonen meget bra. Ungdommene våre har det tøft, men de har vært veldig flinke og lojale.

Til alle sammen: Hold ut litt til! Dette klarer vi sammen.

Det er 2 nye smittede i Dovre kommune. Smitteveien er kjent, og disse var allerede i karantene. I følge kommunelegen i Dovre har de fått svar på alle de 96 testene som var tatt i går. Det skal testes omtrent 60 personer på Dombås i dag.

Det er ikke noe nytt fra Lesja så langt. Ingen ny smitte rapportert. Det skal testes omtrent 25 personer på Lesja i dag. Vi oppdaterer dette innlegget om noe dukker opp i løpet av dagen.

Ta vare på deg selv. Hold avstand til andre, ha minst mulig sosial omgang, og loggfør dine egne bevegelser og kontakter. Ha god hånd- og hostehygiene.

I dag er det registrert seks (6) nye smittede i Dovre kommune. Totalt er det nå 21 smittede som oppholder seg i kommunen og er isolerte. Omkring 200 er i smittekarantene. Det er også mange i ventekarantene. Dette tallet endrer seg fortløpende. Smittesporingsteamet i Dovre har kontroll på nærkontaktene til de smittede, og har satt dem i karantene.

I Lesja er det to (2) nye smittede. Totalt tre (3). Karantene var allerede satt i gang for flere dager siden. Smittesporingen er under kontroll. Det har av den grunn ingen praktiske konsekvenser.

Ingen av dem som fikk påvist smitte i dag er overraskende for smittesporerne i Dovre kommune. Det er kjent smittevei på 5 av de 6 nye smittede.

Situasjonen er likevel uforutsigbar selv om vi pr. nå har rimelig god oversikt. Det pågår testing og retesting konstant. Smittesporingsteamet og legekontoret registrerer folk inn og ut av karantene. Det er viktig å presisere at vaksinering pågår etter egen plan og er ikke berørt av all testingen. Du får beskjed om hva som gjelder deg selv.

Det er mange som skal kontaktes og telefonen står ikke stille. Du må derfor være tålmodig og prøve igjen om du ikke når fram til helsehuset. Vi oppfordrer alle til å holde seg i ro og ha minst mulig sosial omgang. Følg med på oppfordringer og beskjeder som blir gitt, så klarer vi å slå ned smitten sammen.

Det er et meget godt samarbeid mellom både smittesporingsteamene i Lesja og Dovre og kommunelegene i Lesja og Dovre. Det er fortløpende vurderinger av alle ting, og vi opplever at det jobbes godt og at fagfolkene er på hugget.

Covid-19 utbruddet i Nord-Gudbrandsdalen skyldes den britiske virusmutasjonen. Det er vist at det er en mer smittsom variant av Covid-19, og man risikerer å bli smittet også ved kortvarig kontakt.

Sel Kommune er på risikonivå 4. Det har konsekvenser for Nord-Gudbrandsdalen VGS avdeling Otta, som nå skal drive på rødt nivå. Elevene ved skolen kommer fra alle kommuner i Nord-Gudbrandsdalen. Elevene vil få tilbud om digital undervisning de nærmeste dagene.

Vi ser at smitten har spredd seg blant ungdommer som har vært sammen på fritiden. Ungdommene i Nord-Gudbrandsdalen har mye kontakt over kommunegrensene. Det er viktig at perioden med digital undervisning ikke blir brukt til å møtes i skoletiden.  Det er også viktig at ungdommene følger anbefalingene om å heller ikke møtes på fritiden, slik at vi får kontroll på smittesituasjonen. Kommunen ber alle ungdommer som er pålagt karantene om å overholde karantenereglene.

Kommunen ber foreldre om å følge med på hva ungdommene gjør, og hjelpe dem å ta gode valg.  

Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 fatter smittevernlegen hastevedtak om stenging av følgende barnehager og skoler i perioden 14.04.21 til og med 23.04.21

  • Dovre skole med SFO
  • Dombås barnehage
  • Dovre barnehage
  • NGVGS, avdeling Dombås

Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 fatter smittevernlegen vedtak om videreføring av stenging av Dovre ungdomsskole og Dombås skole med SFO fra 20.04.21 til og med 23.04.21

Smittevernlegen vurderer stengingen som nødvendig for å forebygge og motvirke overføring av allmenfarlig smittsom sykdom (Covid-19). Situasjonen vurderes fortløpende.

Det stor risiko for ukontrollert spredning i kommunen og nærliggende kommuner dersom det ikke innføres strenge restriksjoner i Dovre kommune.  Testing, smittesporing og målrettede tiltak mot kjente smittesituasjoner vurderes til å ikke være tilstrekkelig til å holde epidemien under kontroll i Dovre kommune.

Dovre ungdomsskole og Dombås skole ble stengt 12.04.21. På de øvrige skolene og i barnehagene ble det da vurdert dithen at mindre inngripende tiltak enn stengning var tilstrekkelig. Innføring av rødt nivå på skolene vurderes til å ikke være tilstrekkelig for å stanse den pågående smittespredningen – spesielt med tanke på tiden som innbyggere var smitteførende før utbruddet ble oppdaget.

Med bakgrunn i smittesituasjonen i Dovre kommune, oppfordrer kommunelegene i Lesja og Dovre næringslivet (publikumssteder) til å innskjerpe sine smitteverntiltak. Alle virksomheter som har publikum (gjester, kunder osv) bør anbefale bruk av munnbind, innføre adgangskontroll, registrere alle personer som er innom og opprettholde 2 meters avstand (dvs antallsbegrensing i lokalene). Dette for å begrense smitteutbredelsen i størst mulig grad, og unngå ytterligere nedstenging.

Det er på formiddagen i dag stadfesta 4 nye smitta i Dovre kommune, og i tillegg 1 positiv hurtigtest. Sistnevnte må stadfestas med PCR-test. Smittesporing er i full gang. Om lag 150-200 personar sitt i smittekarantene, i tillegg til ein del i ventekarantene.

Ingen nye positive testar i Lesja.

Vi ber innstendig alle om å gje både legekontor og smittesporingsteam ro til å jobbe med den viktige jobben dei gjer med testing og smittesporing. Alle som skal ha beskjed om feks karantene får beskjed direkte. Følg med på krisestab.no, her kjem alt av informasjon om smittesituasjon og eventuelle tiltak så snart det er bekrefta og offentleg.

Det er per 12.04.21 bekreftet totalt 11 tilfeller av covid-19 som oppholder seg i Dovre, og 1 i Lesja.

Det betyr at av 103 tester utført lørdag i Dovre er en prøve positiv og resterende er negative. Det mangler fortsatt noen svar på prøver utført søndag i Lesja. Vi har nå fått bekreftet fra mikrobiologen at påvist mutasjon er lik med britisk variant.

For testing, ta kontakt per telefon, ikke møt opp på legekontor uten avtale:

Helsehuset på Dombås, legekontoret. Telefon 612 42 200

Helsehuset på Lesja, legekontoret. Telefon 612 44 200

Vi oppfordrer alle til å fortsette å følge gjeldende smittevernråd. Ha god hånd- og hostehygiene, hold 2 meter avstand til andre enn egen husstand, ha få nærkontakter og test deg ved mistanke om smitte. Husk bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde avstand. Alle henstilles om å være lojale mot beskjeder fra legekontoret angående karantenebestemmelser.

I samråd med kommuneoverlegen stenges styrkerommet i Lesja idrettsbygg og spinning på Lesja og Lesjaskog avlyses i uke 15 (fra mandag 12.04. til mandag 19.04).
Årsaken til at styrkerommet stenges, er at det er registrert at enkelte ikke overholder smittevernreglene. Også på grunn av smittesituasjonen er vi nødt til å innføre disse strenge tiltakene.
Ny vurdering gjøres 19.04.21