I uke 19 fikk 31 personer første dose og 41 personer fikk andre dose. I uke 20 fikk 6 personer første dose og 66 personer andre dose.

I uke 21 vaksinerer vi personer som kommer inn under FHI risikogruppe fire og som er født i 1952 og 1953. Det startes også opp med vaksinering av personer født i 1954. Kommunen har fått bekreftet leveranse av totalt 114 doser i uke 21.

Smittesituasjonen i Dovre

I Dovre har vi nå 1 innbygger i isolasjon og 1 i karantene.

Dovre følger nasjonale tiltak for smittevern. Ved å følge lenkene under kan du holde deg oppdatert på gjeldende regler og anbefalinger. (informasjonen på de ulike sidene er den samme)
https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/


Koronavaksinasjon i Dovre

Forrige uke ble det satt 96 vaksinedoser på beredskapssenteret så det totale antallet doser satt i Dovre er nå 1018. 708 innbyggere har fått minst 1 dose, og 310 av disse har fått dose nummer 2 og er fullvaksinert.
Av helsepersonell har 106 fått første dose, og 42 har fått 2 doser og er fullvaksinert.

Denne uken vil vi få 12 hetteglass med vaksine fra Pfizer.

Vi vaksinerer for tiden de i gruppe 4. Der er vi nå kommet til de som er født i 1953, samt de med underliggende sykdommer/tilstander i denne gruppen.

Forrige uke ble det gjennomført kartlegging om hvem som ønsker vaksine i aldersgruppen 55-65 år. De som ringte, ble da satt på liste og vil bli kontaktet av Dovre kommune når det er deres tur til å få vaksine i henhold til retningslinjene fra FHI og regjeringen. Når dette skjer, kommer an på hvor mange doser Dovre får tildelt. Vi vet cirka en uke i forveien hvor mange doser vi får tildelt så det er vanskelig å komme med et estimat på når de ulike gruppene får tilbud.
Vi vil gjennomføre lignende kartlegging av andre aldersgrupper på et senere tidspunkt.

Kommunene i Nord-Gudbrandsdal samarbeider om koronatelefon og testing i helgene fremover.

I helgene er koronatelefon åpen fra klokken 09.00 – 11.00, testing skjer etter avtale med koronatelefon og blir utført mellom kl. 11.00 – 13.00.

Informasjon som dato, telefonnummer og lokasjon for testing finner du i tabellen under.

(For testing på hverdager ringer du som normalt til legekontoret på Dombås: tlf. 61242200)

DagTelefonnummerStedAdresse
8. mai909 89 436SkjåkSkjåk legekontor, Moavegen 30
15. mai469 08 342SelOtta samfunnshus, Skansen 5A
22. mai908 27 520LesjaLesja helsehus/Legekontoret, Romsdalsvegen 1382, 2665 Lesja
29. mai481 65 519LomLom helsesenter, Krokamyrvegen 18, testbrakke ved parkeringsplass
5. juni61242200DovreLars Moens veg 3, Dombås
12. juni95253990VågåVågå helsesenter, Moavegen 20A
19. juni909 89 436SkjåkSkjåk legekontor, Moavegen 30
26. juni469 08 342SelOtta samfunnshus, Skansen 5A
3. juli908 27 520LesjaLesja helsehus/Legekontoret, Romsdalsvegen 1382, 2665 Lesja

Smittesituasjonen i Dovre

De fleste som ble berørt av smitteutbruddet etter påsken i Dovre er nå ute av karantene og isolasjon. Vi har fortsatt 3 innbyggere i isolasjon og 2 i karantene knyttet til samme utbrudd, samt 2 nye nærkontakter i karantene.
Isolasjon: 3
Karantene: 4


Koronavaksinasjon i Dovre

Forrige uke ble det satt 108 vaksinedoser på beredskapssenteret så det totale antallet doser satt i Dovre er nå 922. 662 innbyggere har fått minst 1 dose, og 260 av disse har fått dose nummer 2 og er fullvaksinert.
Av helsepersonell har 106 fått første dose, og 39 har fått 2 doser og er fullvaksinert.

Denne uken vil vi få 16 hetteglass med vaksine fra Pfizer.

Tirsdag 4. mai starter vi kartlegging av innbyggere mellom 55 og 65 år som ønsker vaksine. En sms med informasjon om når og hvor du skal ringe vil bli sendt ut til alle i denne aldersgruppen. De som ringer vil da komme til operatører som ber deg om navn, fødselsdato og telefonnummer. Når de har fått denne informasjonen står du i kø for å få vaksine.

Dette er en stor aldersgruppe så vi forventer stor pågang på telefonlinjene. Vi håper derfor at dere vil være tålmodige og prøve på nytt senere om dere ikke får svar.

Etter hvert som vi blir ferdige med kartlegging av en aldersgruppe vil den neste gruppen få informasjon om hvordan de skal gå fram for å sette seg i kø.

Når du har satt deg i vaksinekø og det er din tur til å bli vaksinert, vil du bli kontaktet og tilbudt vaksine.

Vanlige spørsmål om vaksinering:

-Hvordan setter jeg meg i kø for å få covid-19 vaksine?
Når det er tid for å kartlegge din aldersgruppe vil du få en sms med informasjon om hvor og når du kan ringe for å sette deg i vaksinekø.

-Jeg har ulike sykdommer/tilstander. Er jeg i risikogruppen/høyrisikogruppen?
Dersom du ikke allerede har sagt fra til lege at du mener du er i høyrisiko/risikogruppen, må du kontakte fastlegen din. Det er legen som tar stilling til om du er i en risikogruppe. Vaksinekoordinatorene kaller inn etter alder og etter liste fra legene.  

-Når vil jeg bli vaksinert?

Når de ulike gruppene vil bli vaksinert kommer an på hvor mange vaksinedoser Dovre kommune får tildelt. Vi vet omtrent en uke i forveien hvor mange vaksiner vi får kommende uke, så det er vanskelig å svare særlig langt fram i tid. Når du har satt deg i kø for vaksine og det er din tur vil du bli kontaktet med tilbud om vaksinering.

Vi ber dere vennligst om å ikke kontakte vaksinekoordinatorene og helsesykepleierne med disse spørsmålene.

Som en del av et regionalt samarbeid om koronatesting på helg vil Vågå kommune utføre testing lørdag 1. mai. Telefonene vil være åpen fra kl 10.00 til 11.30. Testing vil foregå fra kl 11.30 til 14.00. Koronatelefon i Vågå: 95253990
Dette gjelder for alle som bor og oppholder seg i Nord-Gudbrandsdal.

Regional Koronaberedskap 1. mai: 

  • Telefontid frå kl. 10:00-11:30
  • Testing frå kl. 11:30-14:00.
  • Ring tlf 952 53 990

For testing på hverdager ringer du som normalt til legekontoret på Dombås, dersom du bor eller oppholder deg i Dovre. Tlf: 61242200

Frå 28.april vil vaksinering av innbyggarar i Dovre foregå ved beredskapsenteret (brannstasjonen) Jora industriområde. Avkjøring fra E136 og 1. veg til høgre etter Gausdal landhandleri. Skilta.

Tilbod om vaksine denne veka ; 

Gruppe 4: 65 – 74 år og i tillegg tilbod til dei mellom 18 og 64 år som har sjukdom/tilstand med høg risko  for alvorleg forløp. Vi reknar med å vere ferdige med denne gruppa om lag i veke 19. Vi veit om lag ei veke i forvegen kor mange vaksiner vi får til veka etter. Dette gjer det svært utfordrande med å være forutsigbar.  Det har kome signal om at vi vil kunne få fleire vaksiner framover og dette gjev håp om fortgang i vaksineringa framover våren.

Gruppe 5: 55- 64 år med underliggjande sjukdom/tilstand.  Så snart gruppe 4 er ferdigvaksinert vil gruppe 5 bli prioritert. Kartlegging av denne gruppa er under planlegging og informasjon vil bli gjeve om stutt tid.

Gruppe 6: 45 – 54 år med underliggjande sjukdom /tilstand.

Gruppe 7: 18 – 44 år med underliggjande sjukdom/tilstand.

Dersom du ikkje tidlegare har meldt fra til lege/eller har sagt i frå at du ynskjer vaksine og har ein sjukdom/ tilstand som meina at dei høyrer til i høgrisikogruppa eller som  er i riskogruppe må kontakte fastlegen sin snarast. Fastlegen din melder inn til Kommunelegen i Dovre dersom du høyrer til i risikogruppa. NB! Det er legen som tek stilling til om du er i risikogruppe eller om du høyrer til i høgrisikogruppa. Vi kallar inn etter alder og etter liste fra legane.

Vaksinekoordinator Oddny Garmo og Ann Kristin Hagevold

Smittesituasjonen i Dovre

Mange tilknyttet smitteutbruddet etter påsken i Dovre er nå ute av isolasjon og karantene. Vi forventer fortsatt at noen flere husstandsmedlemmer og nærkontakter som allerede sitter i karantene kan få påvist smitte, da uten videre spredningsfare.
Nå har vi 6 innbyggere i isolasjon i Dovre og 16 i karantene.  

Koronavaksinasjon i Dovre

Til nå er det satt totalt 814 vaksinedoser i Dovre. 597 innbyggere har fått minst 1 dose, og 217 av disse har fått dose nummer 2 og er fullvaksinert.
Av helsepersonell har 105 fått første dose, og 39 har fått 2 doser og er fullvaksinert.

Denne uken vil vi få 18 hetteglass med vaksine fra Pfizer.

Fra og med førstkommende onsdag starter vi massevaksinering på beredskapssenteret, Almenningsvegen 35, 2660 Dombås. Det vil bli satt opp skilt fra E136.
Denne uken vaksineres personer i prioriteringsgruppe 4. Vi forventer at denne gruppen er ferdigstilt i løpet av de neste 2-3 ukene. Neste gruppen da vil være 55-64år med underliggende sykdommer/tilstander.
Kommunen vil komme med informasjon hvordan du skal registrere at du ønsker vaksine i nærmeste framtid.

Vi minner på at du selv må ordne deg transport til og fra vaksinelokalet.

Vi har opplevd et lokalt smitteutbrudd i Lesja og Dovre kommuner. Sammen har vi klart å få kontroll over smitten så langt. Vi ønsker de som er blitt syke god bedring.

Takk til ungdommene våre som måtte ta støyten denne runden med mange i karantene og digital skole. Å bli tvunget til å være asosial, er tungt for en ungdom.  Vi er stolte av dere. Dere har lyttet til råd og anbefalinger og vært disiplinerte. Vi håper dere får en fin vår sammen med venner og ønsker dere alt godt.

Det er et stort apparat i sving under et smitteutbrudd. Alle fortjener en stor takk. Vi har lyst til trekke fram noen av de mest sentrale tjenestene.

Takk til våre to smittesporingsgrupper som har jobbet godt. Dette er en meget viktig ressurs for å kartlegge, begrense, og å få kontroll over smitteutbruddet. På Dombås hadde de mye å gjøre og mange, lange dager til å begynne med. Leder Marcus Ruset Øvstedal har styrt sitt personell og operasjon på en meget god måte. Kjersti Flittie har ledet smittesporingsarbeidet på Lesja med stø hånd.

Takk til våre to smittevernleger Nazaretian i Dovre og Stuedal på Lesja. De har gjort gode faglige vurderinger som har stor betydning for oss alle. Det er også en styrke at beslutninger fattes på tvers av kommunegrensene i en smittesituasjon som nå.

Takk til alt helsepersonell i Lesja og Dovre som har stått på under hele utbruddet. Det er gjennomført omtrent 900 tester, samtidig er vanlige og akutte tjenester ivaretatt. Takk til driftsavdelingene som har støttet og driftet det praktiske ved å teste så mange personer så hurtig som mulig. Alt har vært godt organisert. Takk til Knut Berget for ordonnanstjenester. Takk til personellet på sentralbordene på begge legekontorene som har håndtert mange telefonhenvendelser.

Takk til lærere og førskolelærere, rektorer, styrere og oppvekstsjefer som hurtig måtte stille om hverdagen og som har løst utfordringene på en god måte.

Takk til befolkningen i Lesja og Dovre som leser og forstår og følger de råd og anbefalinger som er gitt. Uten deres lojale innsats, er det ikke mulig å få kontroll over et slik utbrudd vi har hatt nå.

Takk til alle næringsdrivende i Lesja og Dovre som er raske til å omstille seg og gjennomføre råd og anbefalinger som er gitt. Deres innsats gjør at store deler av samfunnet kan fungere i en slik situasjon.

Følg nasjonale retningslinjer fra nå.

Mogop