ØVELSE ØVELSE ULYKKE DOVREFJELL

KOLLISJON MELLOM MILITÆRT KJØRETØY OG NORDGÅENDE PASSASJERTOG SØR FOR DOVREGUBBEN, DOVREFJELL.
ALLE NØDETATER PÅ STEDET.
EVAKUERING PÅGÅRD
PÅRØRENDE- OG EVAKUERTSENTER ETABLERES NÅ

PÅRØRENDE TELEFON: 612 41 100

FØLG MED INNLEGG TIL HØYRE FOR OPPDATERINGER

ØVELSE ØVELSE ØVELSE