Vi har et bekreftet smittetilfelle i Dovre og 2 personer i karantene. Vaksinering av innbyggere går etter planen.


Smitteutbrudd i Sel kommune
Dovre kommune er oppmerksom på smitteutbruddet i Sel og følger situasjonen nøye.
Kommunen har ikke innført strengere lokale smitteverntiltak, men smittevernlege oppfordrer alle til å unngå unødvendige reiser til og fra smitteutsatte områder/kommuner.

Smittevernlege minner også på smittevernregler som skal følges:
-Hold god avstand til andre – Minst 1 meter
-Ha god håndhygiene – vask eller sprit hender ofte.
-Ha god hostehygiene – host/nys i albuekroken om du ikke har papir tilgjengelig
-Hold deg hjemme om du er syk og ring legekontoret ved minste mistanke om at du er smittet.