Kontakt

Lesja og Dovre kommuner har felles kommunal kriseledelse.

Har du generelle spørsmål om Korona virus, og du ikke finner svar på fhi.no, ring koronatelefonen: 815 55 015.

Ved lokale utbrudd publiseres informasjon til innbyggerne på www.krisestab.no og kommunens hjemmeside www.lesja.kommune.no og www.dovre.kommune.no.

Mistenker du at du kan være smittet eller ønsker time for å ta en test? Ring din kommune.

Dovre kommune:
Dovre legekontor på 612 42 200, mandag – torsdag 08.30 – 11.00 / 13.00 – 14.30, fredag 09.00 – 11.00 / 13.00 – 14.30
Pårørendetelefon Fredheim omsorgssenter 61 24 20 20.

Lesja kommune:
Koronatelefon Lesja 61 24 42 00.
Pårørendetelefon Lesja sjukeheim 917 64 926 (dagtid) / 482 04 642 (kveld).

Andre henvendelser rettes til kriseledelsen (gjelder f.o.m 09.04.21 og inntil videre)

Politiet kan kontaktes slik:

Politiet: 02800 / 112
Politiet Twitter:        https://twitter.com/politiinnlandet
Politiet Facebook:    https://www.facebook.com/politietinnlandet/