Det har kommet nye retningslinjer for arrangementer med inntil 50 deltakere. Retningslinjene gjelder fra 7. mai.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-rad-og-retningslinjer-for-arrangementer/id2700784/