Krisestaben har hatt kontakt med faglagene i landbruket for å få tilbakemelding om koronasituasjonen i landbruket før påske. Tilbakemeldingene fra næringa er at det ikke ser ut til å være noen store problemer knyttet til avløsning i nåværende situasjon.

Krisestaben har vært i kontakt med NAV angående tilgangen på mulige avløsere framover. Krisestaben har også tilgang på frivillige som kan stille opp. Krisestaben oppfordrer alle til å være gode naboer og alle bør oppdatere beredskapsplanen sin slik at de kan motta hjelp.

Krisestaben ber alle aktørene i landbruket om å ta vare på hverandre. Vi ønsker dere alle en god påske.