Dovre kommune har en plan for koronavaksinasjon og gjør forberedelser til vaksinering av sine innbyggere. Planen er utarbeidet i henhold til Nasjonal plan for vaksinasjon mot covid-19 fra Folkehelseinstituttet (FHI). Tidspunkt for første vaksineleveranse er forespeilet til tidlig januar, men antall vaksiner er fortsatt ikke helt avklart.

Hvem som får vaksinen først avgjøres ut fra prioriteringskriterier som angitt fra Folkehelseinstituttet. Dette innebærer at de første vaksinene som ankommer vil gå til beboere på Fredheim omsorgssenter, og deretter tilbys innbyggere med høyest risiko for alvorlig sykdomsforløp. Mange av disse mottar også tjenester fra kommunehelsetjenesten. Videre forbereder kommunen en fortløpende utvidelse av tilbudet til å omfatte en større del av befolkningen ettersom nye vaksineleveranser ankommer.

Vaksinen fra BioNTec/Pfizer ligger an til å bli den første som kommer til Norge. Denne må oppbevares under meget lave temperaturer og har kort holdbarhet fra den ankommer kommunen. For å unngå at vaksinedoser går tapt vil derfor de som skal få tilbud om denne vaksinen bli kontaktet direkte av kommunen for å få bekreftet eksakt tidspunkt for vaksinasjon.

Vi oppfordrer kommunens innbyggere å avvente fram til ny informasjon kommer og ikke ringe legekontoret for spørsmål.

Alle som skal få tilbud om vaksine vil motta informasjon om dette.

helsenorge.no finner man oppdatert informasjon vedrørende vaksinasjon mot covid-19. Klikk HER for å komme til siden.