I Dovre er det per dags dato 0 personer registrert smittet eller i karantene.

Koronavaksineringen går som planlagt og så langt har 36 stykk fått den første av to doser. Av disse er 3 helsepersonell. Det er lege sammen med kommuneledelse som avgjør hvilket helsepersonell som vaksineres først, basert på retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Alle innbyggere i Dovre som er over 85år er nå kontaktet og tilbudt vaksine. Disse vil bli kontaktet på nytt når vaksinen er kommet.

Denne uken er det kommet 2 hetteglass med vaksiner, og i uke 4 er det ventet 3+3. Det vil si at i uke 4 vil halvparten av vaksinene gå til å sette dose nr. 2 hos beboere på Fredheim omsorgssenter.