Gurgen Nazaretian er smittevernlege i Dovre og tar avgjørelser mht forebyggende tiltak i kommunen og oppfølging av innbyggere som kan være utsatt for smitte. 

Dersom du ikke finner svar på spørsmål på www.fhi.no, kan du ta kontakt på telefon 61 24 22 00 mellom kl. 8.30-15.00.

Ta uansett kontakt dersom du har influensalignende symptomer og har vært i utlandet i Coronautsatte områder, har vært i nær kontakt med en som har testet positivt for Corona eller har en sykdom eller bruker medisiner som påvirker immunforsvaret ditt.  

God håndhygiene forebygger smitte.