Kommunestyrene i Lesja og Dovre har i dag hatt møter og fattet vedtak som gjelder virksomheter som tilbyr overnatting i Lesja og  Dovre. 

Lokale vedtak gjort av kommunelegene om at spisesteder i Lesja og Dovre med sitteplasser skal stenges, og kun benytte take-away-løsning videreføres ikke. Nå gjelder nasjonale retningslinjer.

I denne e-posten får du den viktigste informasjonen. Det kommer utfyllende informasjon på www.krisestab.no i løpet av 02.04.2020. Følg med der.

Serveringssteder:

Fra 02.04.2020 gjelder Helsedirektoratet sitt regelverk etter Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet.

Vi viser til regelverk gjengitt i Helsedirektoratet sin veileder «Koronavirus – beslutninger og anbefalinger», kapittel 9: Næringsliv, idrett og kultur og andre virksomheter:

Stenging av enkelte virksomheter (servering, velvære, trening m.m.)

Følgende virksomheter skal holde stengt:

  1. serveringssteder hvor det ikke serveres mat. Serveringssteder omfatter kafe, bar, pub og utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende.
  2. virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende tilbud
  3. treningssentre, svømmehaller, badeland, fornøyelsesparker, bingohaller og liknende tilbud.

Regjeringen har bestemt at tiltaket videreføres til og med 13. april 2020.

Krav til virksomheter hvor det serveres mat

Serveringssteder hvor det serveres mat, kan holde åpent dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas. At grunnleggende krav til smittevern ivaretas, innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde to meters avstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Servering av mat skal ikke skje som buffet.

NB: Det kommer utfyllende informasjon på www.krisestab.no i løpet av 02.04.2020. Følg med der.

Begrunnelse i forskrift: FOR-2020-03-27-470 Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) §§ 14 og 15 (lovdata.no): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

Helsedirektoratet sin veileder: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur?malgruppe=undefined#stenging-av-enkelte-virksomheter

Overnatting:

Kommunestyrene i Lesja og Dovre fattet 01.04.2020 følgende vedtak om begrensninger etter smittevernloven §4-1, første ledd bokstav b:

«Virksomheter og private som tilbyr overnatting pålegges begrensninger i aktivitet og kan kun tilby følgende:

Personer på gjennomreise, som reiser enkeltvis eller som samlet familiegruppe, kan tilbys overnatting maksimalt en – 1 – natt.

Tilbud om overnatting til arbeidskraft benyttet i Lesja/Dovre tillates.»

Det er en forutsetning at overnattingsstedet følger lov, forskrift og nasjonale anbefalinger mht smitteverntiltak og henviser spesielt til Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbrudd.

Forøvrig viser vi til Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-15-294?q=hytte

Se også spørsmål og svar om hytteforbudet:

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/folkehelse/innsikt/smittevern/hytteforbud/id2695830/