Tirsdag 4. mai starter vi kartlegging av innbyggere mellom 55 og 65 år som ønsker vaksine. En sms med informasjon om når og hvor du skal ringe vil bli sendt ut til alle i denne aldersgruppen. De som ringer vil da komme til operatører som ber deg om navn, fødselsdato og telefonnummer. Når de har fått denne informasjonen står du i kø for å få vaksine.

Dette er en stor aldersgruppe så vi forventer stor pågang på telefonlinjene. Vi håper derfor at dere vil være tålmodige og prøve på nytt senere om dere ikke får svar.

Etter hvert som vi blir ferdige med kartlegging av en aldersgruppe vil den neste gruppen få informasjon om hvordan de skal gå fram for å sette seg i kø.

Når du har satt deg i vaksinekø og det er din tur til å bli vaksinert, vil du bli kontaktet og tilbudt vaksine.

Vanlige spørsmål om vaksinering:

-Hvordan setter jeg meg i kø for å få covid-19 vaksine?
Når det er tid for å kartlegge din aldersgruppe vil du få en sms med informasjon om hvor og når du kan ringe for å sette deg i vaksinekø.

-Jeg har ulike sykdommer/tilstander. Er jeg i risikogruppen/høyrisikogruppen?
Dersom du ikke allerede har sagt fra til lege at du mener du er i høyrisiko/risikogruppen, må du kontakte fastlegen din. Det er legen som tar stilling til om du er i en risikogruppe. Vaksinekoordinatorene kaller inn etter alder og etter liste fra legene.  

-Når vil jeg bli vaksinert?

Når de ulike gruppene vil bli vaksinert kommer an på hvor mange vaksinedoser Dovre kommune får tildelt. Vi vet omtrent en uke i forveien hvor mange vaksiner vi får kommende uke, så det er vanskelig å svare særlig langt fram i tid. Når du har satt deg i kø for vaksine og det er din tur vil du bli kontaktet med tilbud om vaksinering.

Vi ber dere vennligst om å ikke kontakte vaksinekoordinatorene og helsesykepleierne med disse spørsmålene.