Helsedirektoratet har i dag sendt brev til Mattilsynet, med vurdering rundt isolasjonsbestemmelser for bønder som har husdyr.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sin vurdering er følgende: Bønder som er underlagt isolasjons eller karantene reglene kan stelle sine dyr i fjøset såfremt de overholder de øvrige bestemmelsen de er underlagt i denne situasjonen, altså for eksempel sosial distansering ved at man ikke jobber sammen med røkter el annet personell, holder 2 meters avstand til den som henter melk, vask av kontaktpunkter som eksterne kan komme i kontakt med ved henting av melk el levering av varer til gården etc slik at man sikrer at person smittet med Covid-19 ikke kan spre videre smitten til øvrige som må innom gårdsdriften.