Internett, strøm og samband

16.03.2020 Nødsamband i tilfelle utfall mobiltelefoni/fiberbrudd
Hvis vi nå får et utfall i telenettet, så vil kriseledelsen iverksette en nødsambandsplan for Lesja og Dovre kommuner som er uavhengig av offentlig infrastruktur. Dette vil gjelde meldinger som er akutte og gjelder liv og helse.
Det vil bli etablert bemannede sambandsstasjoner som publikum kan oppsøke hele døgnet i både Lesja og Dovre. Se liste lengre ned. Sambandsstasjonen vil ha mulighet til å rapportere direkte til den kommunale kriseledelsen, og fra der har man alle blålysetater tilgjengelig.
Sambandsstasjonene vil være bemannet av frivillige med taushetsplikt på følgende steder:
Bjorli: Bjorli forsamlingshus
Lesjaskog: Kyrkjestugu
Lesjaverk: Solheim forsamlingshus
Lora: innbyggere her henvender seg enten til Friheim eller Solheim.
Lesja: Friheim forsamlingshus
Kjøremsgrende og Dombås: Joratunet
Dovre: Dovre skule
Hjerkinn: Hjerkinn Fjellstue
Det er Sambandstjenesten Innlandet, NRRL som er anvarlig for oppsett, opplæring og drift av opplegget. Merk deg ditt nærmeste sambandspunkt i tilfelle noe skulle skje med nett/telefon/strøm under koronautbruddet.

15.03.2020; Internett på Bjorli er nå oppe igjen.

15.03.2020; Kommunal krisestab har vore i kontakt med Lesja data kl 12.30. Dei bekrefter at alle på Bjorli no er over på ei reserveløysing på grunn av fiberbrudd. Hastigheit er difor noko redusert, men i løpet av eit par timer vil feilen vere retta og alle skal da ha normal hastigheit att.