Informasjon om utbrudd av Covid-19 Dovre kommune

Kommunelegen i Dovre bekrefter at 3 av de ansatte ved Dombås Hotell er smittet av Covid-19. Hotellet er vasket ned, og de ansatte som kan være eksponert for smitte er satt i karantene. Hotellet er fortsatt åpent, men de bruker ansatte som ikke er utsatt for smitte og deler av hotellet som ikke var eksponert.

Smittesporingsteamet er på plass og jobber med kontaktsporing for å spore opp og stoppe eventuell videre smitte. Omfattende testing foregår ved Dombås helsehus 26.09.

Vedrørende stengning av Dovre barnehage

Dovre barnehage har fått beskjed om å stenge fram til 5. oktober. De ansatte og barna er satt i karantene. Dette gjøres ut fra føre var prinsippet inntil en har kontroll på situasjonen. Et barn i barnehagen testes.

Kommunelege Gurgen Nazaretian henstiller foreldre som eventuelt er bekymret for egne barn, eller har barn med nylig oppståtte luftveissymptomer, til å ta kontakt med koronatelefon på 952 15 070. Se hjemmesiden til Dovre kommune for oppdaterte åpningstider.  

Skolen fortsetter som før inntil ny informasjon kommer.

Stenging av Fredheim omsorgssenter

På grunn av den uavklarte situasjonen har kommunelegen besluttet å stenge Fredheim omsorgssenter for besøkende ut fra føre var prinsippet.

Kun besøk til syke pasienter kan etter avtale komme inn når gjeldende smittevernregler er fulgt. Dette for å ivareta pasienter som er i risikogruppen.

Døgnbemannet pårørende telefon 61 24 20 20.

Situasjonen generelt

Kommunelegen følger situasjonen tett i samarbeid med kriseledelsen og ber folk følge de generelle smitterådene fra Folkehelseinstituttet som er:

  • God håndhygiene
  • God hostehygiene
  • Holde avstand

Se for øvrig www.fhi.no