Covid-19 utbruddet i Nord-Gudbrandsdalen skyldes den britiske virusmutasjonen. Det er vist at det er en mer smittsom variant av Covid-19, og man risikerer å bli smittet også ved kortvarig kontakt.

Sel Kommune er på risikonivå 4. Det har konsekvenser for Nord-Gudbrandsdalen VGS avdeling Otta, som nå skal drive på rødt nivå. Elevene ved skolen kommer fra alle kommuner i Nord-Gudbrandsdalen. Elevene vil få tilbud om digital undervisning de nærmeste dagene.

Vi ser at smitten har spredd seg blant ungdommer som har vært sammen på fritiden. Ungdommene i Nord-Gudbrandsdalen har mye kontakt over kommunegrensene. Det er viktig at perioden med digital undervisning ikke blir brukt til å møtes i skoletiden.  Det er også viktig at ungdommene følger anbefalingene om å heller ikke møtes på fritiden, slik at vi får kontroll på smittesituasjonen. Kommunen ber alle ungdommer som er pålagt karantene om å overholde karantenereglene.

Kommunen ber foreldre om å følge med på hva ungdommene gjør, og hjelpe dem å ta gode valg.