Næringsapparatet i Nord-Gudbrandsdal kan være en støtte for deg og din bedrift under koronautbruddet

https://www.dovre.kommune.no/nyheter-aktuelt/naringsapparatet-i-nord-gudbrandsdal-kan-vare-en-stotte-for-deg-og-din-bedrift-under-koronautbruddet.34785.aspx