Informasjon til fødende fra Kvinneklinikken, Lillehammer (fra 15.03.2020)

Det er igangsatt en rekke tiltak i forhold til pågående pandemi. Her er litt kort informasjon til deg som snart venter barn.

Tror du fødsel er i gang?
o    Vi vurderer smitterisiko individuelt, både på  mor og partner –  du får derfor spørsmål knyttet til dette
o    Dersom far/partner har vært i utlandet de siste 2 uker kan han ikke være på fødselen
o    Dersom far/partner har luftveisinfeksjon / smitte kan partner dessverre ikke være med på fødselen
o    Dersom mor har luftveisinfeksjon / smitte vil mor være i isolasjon
o    Far/partner kan ikke være med ved keisersnitt
Om barselopphold

*   Barselopphold holdes så kort som mulig  (2 døgn ved normal fødsel)
*   Far/partner får ikke være med på barselavdelingen
*   Besøk av andre tillates ikke, heller ikke søsken
*   Eventuelt isolasjon videreføres på barsel
*   Nyfødte barn kan ikke tas ut av avdeling før utskriving

Om polikliniske konsultasjoner

*   Ta kontakt med avdelingen i forkant av timen
*   Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis
*   Det er svært viktig å forholde seg til informasjon som sendes på SMS i forkant av timen
*   Far/partner skal ikke være med på grunn av å begrense besøk på sykehus
*   Far/partner får ikke være med på ultralydscreening

Din lokale jordmor treffes på følgende telefonnummer:
Jordmor Kristine 992 43 136
Jordmor Anne Marie 958 82 150