På grunn av pågående smittesituasjon med koronavirus, ser vi oss nødt til å avlyse noen konsultasjoner ved helsestasjonen.
De som har avtale i nærmeste framtid vil bli kontakta.
Vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet vil bli prioritert,- samt oppfølging av nyfødte.
Vi ber om at dere som trenger kontakt med oss ringer i stedet for å komme innom på helsestasjonen.
Personalet ved helsestasjonen kan bli omdisponert til andre oppgaver i kommunen.

Ledende helsesykepleier, Oddny Garmo: TLF.91791621
Helsesykepleier, Ann Kristin Hagevold: TLF. 91756762