Pga. fare for smittespredning, må nå kommunene redusere tjenestetilbudet til det helt nødvendige. Dette etter nye krav fra nasjonale helsemyndigheter. Konsultasjoner, behandlinger og hjemmebesøk innenfor ulike tjenesteområder er begrenset til det absolutt helt nødvendige.
Alle tjenestene er tilgjengelige på telefon, og innbyggere med behov for tjenester bes kontakte tjenestene direkte på telefon innenfor ordinær kontortid.
Pasienter/publikum skal ikke møte på noen tjenestetidene uten avtale!

Kommunehuset i Lesja er stengt for andre enn ansatte og de som har avtale på legekontoret og helsestasjonen. Helsehuset/sjukeheimen er stengt for andre enn ansatte og pasienter som bor der.

Kontaktinformasjon:
Se også kommunens nettsider under de respektive tjenestene https://www.lesja.kommune.no/tenester/helse-og-velferd/

Legekontoret:
Legekontoret tar nå kun nødvendig helsehjelp. Folk må ringe legekontoret – ikke møte opp uten at de har avtale. Lesja legekontor tel. 61244200

Ring koronatelefon ved spørsmål om korona tel. 952 15 070.

Helsestasjon:
Helsesykepleier/skolehelsetjeneste 951 83 877 /970 18 386
Jordmor: 958 82 150

Psykiatrisk sykepleier: 918 86 459

Kreftsykepleier: (fredager) 917 73 189

Fysioterapi:
Kommunefysioterapeuter skal håndtere helt nødvendig fysioterapi hvis behov på sjukeheimen og i omsorgsboliger. Meiningen praksis vil ha beredskap for all annen helt nødvendig kurativ fysioterapi for andre innbyggere.
Kommunal fysioterapi: 977 49 174 eller 468 13 934
Ergoterapeut: 941 36 587, hver onsdag og fredag partallsuker
Meiningen praksis AS på Lora: 90046396