Informasjon fra helse- og rehabiliteringstjenesten i Dovre kommune

Pga. fare for smittespredning, har nå kommunen redusert tjenestetilbudet til det helt nødvendige. Dette er etter nye krav fra nasjonale helsemyndigheter. Konsultasjoner, behandlinger og hjemmebesøk innenfor ulike tjenesteområder er begrenset til det absolutt helt nødvendige. Fagpersonell i tjenestene prioriterer oppfølging som er viktig for å unngå alvorlige konsekvenser for liv og helse. De enkelte tjeneste tar direkte kontakt med alle pasienter pr. telefon og orienterer om videre oppfølging.

Alle tjenestene er tilgjengelig på telefon, og innbyggere med behov for tjenester bes kontakte tjenestene direkte innenfor ordinær kontortid.

Kontaktinformasjon.
Se kommunens nettsider under https://www.dovre.kommune.no/tjenester/helse-velferd-og-omsorg/helse-og-rehabiliteringsavdelingen/

Vennlig hilsen

Hege Lorentzen
Helse- og rehabiliteringsleder