Barneverntjenesten Lesja og Dovre følger nasjonale krav og retningslinjer for å redusere smittespredning, og reduserer derfor tjenestetilbudet til det helt nødvendige.

  • Alle ansatte har hjemmekontor og er tilgjengelige på telefon og e-post mandag – fredag fra kl. 08.00 – 15.30.
  • Samtaler, møter, hjemmebesøk og samvær blir utsatt. Der det er mulig gjennomfører vi oppfølging og møter på Skype / telefon.
  • Alle barn og familier som har oppfølging av barneverntjenesten vil bli fulgt opp av sin kontaktperson.

Vi er inne i en tid med utfordringer ingen av oss har vært med på før. Vi har mistet mange av de trygge rutinene våre. Det gjelder alle barn og de fleste av oss voksene. Vi må være tettere på hverandre, og mer inne. Det vil utfordre oss, men det gir oss også mange muligheter!

Vi mennesker er gode til å omstille oss når det trengs. Spesielt er barn gode til å endre kurs, men du som voksen må fremdeles forklare og vise vei.

Barnehager og skoler er stengt og møtevirksomhet generelt er betydelig redusert. Barn i sårbare situasjoner kan derfor bli gående over tid med mindre oppfølging fra det offentlige enn det de har til vanlig. For barn som opplever vold, overgrep, rus og annen omsorgssvikt kan dagene bli ekstra vanskelige.                 

Barneverntjenesten ber derfor alle som bor i Lesja og Dovre om å være ekstra oppmerksomme på barn og unge – vi må bry oss litt ekstra!

Er du bekymret for barn, unge og familier i Lesja og Dovre kan du ta kontakt med:

Hildegunn Dalum             489 59 486

Marita Lindbom              911 01 838

Bente Løken Vadet         474 62 544

Anne Matre                      948 81 999

Marthe Eithun                  476 17 988

Stina Løkken-Storhaug    489 59 490

Maria Hole                        482 89 143

Lise Kristine Killi              970 24 374

Nord-Gudbrandsdal barnevernberedskap.

Barneverntjenesten i Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk kan kontaktes døgnet rundt på 908 54 475.

Nord-Gudbrandsdal barnevernberedskap (barnevernvakten) er alltid bemannet med barnevernfaglig kompetanse og har til oppgave å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. Hovedoppgaven er å sikre at barn og ungdom har det trygt.