Dette er kriteriene for å få testing på koronasenteret for Lesja og Dovre:

  • Akutt innsettende luftveisinfeksjon med behov for innleggelse.
  • Innlagte pasienter i helseinstitusjon med akutt luftveisinfeksjon.
  • Ansatte i helseinstitusjon med pasientnært arbeid med akutt innsettende øvre luftveisinfeksjon.
  • Pasienter med akutt øvre luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med Covid19.
  • Spesielt sårbare grupper med milde symptom.