Gjeldende forskrifter og vedtak

16.03.2020 Helsedirektoratet har fattet vedtak etter smittevernloven – om stenging av følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, men mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern:
a) Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
b) Kiropraktorer
c) Optikere
d) Fotterapeuter
e) Logopeder
f) Psykologer
g) Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin
h) Virksomheter som utfører alternativ behandling
i) Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.

15.03.2020 Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer.
Link: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-15-294

I ekstraordinært statsråd 15. mars 2020 vedtok regjeringen en ny forskrift om karantene, isolasjon og hjemmel til forbud mot opphold på fritidseiendommer.

*   Karantene etter nær kontakt med en som er bekreftet smittet
*   Isolering av personer som er bekreftet syk
*   Hjemmel til forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen
*   Karantene for personer som ankommer Norge fra utlandet
Forbudet mot opphold på fritidseiendommer i annen kommunen enn hjemstedskommunen har pr. nå ikke trådt i kraft, men Statsminister Erna Solberg har oppfordret hyttefolk til ikke å oppholde seg på hytte i annen kommune enn der man er folkeregistrert. Dette på grunn av  at opphold på hyttene setter kommunenes kapasitet til å ivareta egne innbyggere på prøve. Lesja og Dovre kommune anmoder på det sterkeste om at alle hytteeiere følger oppfordringen fra Statsministeren om å holde seg hjemme der de bor eller reiser hjem fra hytta snarest mulig om de fremdeles oppholder seg der.

15.03.20 Kommunelege Gurgen Nazaretian vedtak etter smittevernlovens paragraf 4-1, bokstav b:
Matservering kan foregå via take-away. Sittearealer stenges. Ingen skal sitte i serverings lokalet å spise. Dette er for å unngå ansamling av mennesker og mulig spredning av smitte.

Når det gjelder bensinstasjoner, skal det sluses inn maksimalt tre (3) personer i lokalt samtidig.
Serveringsstedene må sørge for at det ikke er kø i lokalene. Da er vitsen med tiltaket borte.