Kommunelegen i Lesja stadfester at ein person busett i Lesja har testa positivt på korona-smitte. Tiltak er iverksatt og smittespreiing under kontroll.