For å få betre oversikt over kor mange som er i karantene i Lesja og Dovre, ber vi om at alle som er i karantene utan å ha vore i kontakt med legekontoret og/eller koronasenteret, sender ein e-post med informasjon om antall som er i karantene i husstanden, til krisestaben. E-posten sender du til op_lesja@dsb-cim.no.

Dette gjeld altså dei som inntil no IKKJE har prata med eitt av legekontora eller koronasenteret.