Frå og med 15. april er opningstidene for koronatelefonen endra. Dei nye tidene er:

Vekedagar: 11:00-15:00.
Helg: stengt.

Telefonnummer koronatelefonen: 952 15 070