Kommunelegen melder at smittekilden er kjent.

Det blir iverksatt tiltak i form av isolasjon og karantene.