Regjeringa har i dag innført ei rekke nye tiltak for å hindre smitte og spreiing av koronaviruset i Norge. Sjå oversikt hjå Helsedirektoratet:

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler?fbclid=IwAR0DQGwzmw7bXFTdaW3DfI-MiEh0Y8o_7W20vs6-mZ-MHVIAAv3KfpiG8a4