Ukategorisert

Frå 28.april vil vaksinering av innbyggarar i Dovre foregå ved beredskapsenteret (brannstasjonen) Jora industriområde. Avkjøring fra E136 og 1. veg til høgre etter Gausdal landhandleri. Skilta.

Tilbod om vaksine denne veka ; 

Gruppe 4: 65 – 74 år og i tillegg tilbod til dei mellom 18 og 64 år som har sjukdom/tilstand med høg risko  for alvorleg forløp. Vi reknar med å vere ferdige med denne gruppa om lag i veke 19. Vi veit om lag ei veke i forvegen kor mange vaksiner vi får til veka etter. Dette gjer det svært utfordrande med å være forutsigbar.  Det har kome signal om at vi vil kunne få fleire vaksiner framover og dette gjev håp om fortgang i vaksineringa framover våren.

Gruppe 5: 55- 64 år med underliggjande sjukdom/tilstand.  Så snart gruppe 4 er ferdigvaksinert vil gruppe 5 bli prioritert. Kartlegging av denne gruppa er under planlegging og informasjon vil bli gjeve om stutt tid.

Gruppe 6: 45 – 54 år med underliggjande sjukdom /tilstand.

Gruppe 7: 18 – 44 år med underliggjande sjukdom/tilstand.

Dersom du ikkje tidlegare har meldt fra til lege/eller har sagt i frå at du ynskjer vaksine og har ein sjukdom/ tilstand som meina at dei høyrer til i høgrisikogruppa eller som  er i riskogruppe må kontakte fastlegen sin snarast. Fastlegen din melder inn til Kommunelegen i Dovre dersom du høyrer til i risikogruppa. NB! Det er legen som tek stilling til om du er i risikogruppe eller om du høyrer til i høgrisikogruppa. Vi kallar inn etter alder og etter liste fra legane.

Vaksinekoordinator Oddny Garmo og Ann Kristin Hagevold

Smittesituasjonen i Dovre

Mange tilknyttet smitteutbruddet etter påsken i Dovre er nå ute av isolasjon og karantene. Vi forventer fortsatt at noen flere husstandsmedlemmer og nærkontakter som allerede sitter i karantene kan få påvist smitte, da uten videre spredningsfare.
Nå har vi 6 innbyggere i isolasjon i Dovre og 16 i karantene.  

Koronavaksinasjon i Dovre

Til nå er det satt totalt 814 vaksinedoser i Dovre. 597 innbyggere har fått minst 1 dose, og 217 av disse har fått dose nummer 2 og er fullvaksinert.
Av helsepersonell har 105 fått første dose, og 39 har fått 2 doser og er fullvaksinert.

Denne uken vil vi få 18 hetteglass med vaksine fra Pfizer.

Fra og med førstkommende onsdag starter vi massevaksinering på beredskapssenteret, Almenningsvegen 35, 2660 Dombås. Det vil bli satt opp skilt fra E136.
Denne uken vaksineres personer i prioriteringsgruppe 4. Vi forventer at denne gruppen er ferdigstilt i løpet av de neste 2-3 ukene. Neste gruppen da vil være 55-64år med underliggende sykdommer/tilstander.
Kommunen vil komme med informasjon hvordan du skal registrere at du ønsker vaksine i nærmeste framtid.

Vi minner på at du selv må ordne deg transport til og fra vaksinelokalet.

I Dovre kommune er det i dag registrert en (1) nye smittede, dette var forventet, vedkommende var i karantene og det er kontroll. Alle prøvesvar så langt er mottatt.

I Lesja er det registrert null (0) nye smittede i dag. Alle prøvesvar er mottatt.

Det vil komme informasjon i morgen formiddag om veien videre.

Dette er veldig gode nyheter for oss, men fortsatt gjelder det å ta vare på seg selv og hverandre. Ha minst mulig sosial kontakt. Hold avstand til andre. Ha god hånd- og hostehygiene. Loggfør dine egne bevegelser, da er det enklere å snakke med smittesporingsteamet om du skulle bli kontaktet.

Til alle innbyggere i Lesja og Dovre

Vi er midt i et lokalt utbrudd. Smittesporingsteamene i Lesja og Dovre og helsepersonell har jobbet lange dager for å få satt folk i karantene og testa mange. Dette har gitt gode resultater og nye smittede de siste to dagene har allerede vært i karantene. Vi forventer å få flere positive testsvar i en periode framover, fordi viruset smitter veldig lett mellom hustandsmedlemmer. Hovedinntrykket er at de fleste smittede har fått milde symptomer.Ingen fra Lesja og Dovre er pr. dato lagt inn på sykehus på grunn av dette utbruddet av koronaviruset.

Det er likevel veldig viktig at alle innbyggere i våre to kommuner har minst mulig sosial kontakt ut kommende uke.  Vi fraråder alle idretts- og kulturarrangementer og all organisert aktivitet som samler mange. Vi fraråder også private arrangementer og sammenkomster. Sammen klarer vi å stoppe utbruddet av koronasmitte i våre kommuner.

Vi har dyktige kommuneleger som har gitt velfunderte, faglige råd hele veien. Vi har høy tillit til våre fagfolk, og vi ber alle våre innbyggere om å lytte til og ha tillit til våre kommuneleger. Rådene som kommer fra kriseledelsen har faglig forankring.

Virusmutasjonen, kalt britisk mutant, som er oppdaget i vårt område er hissig og smitter lett. Det er derfor ingen som har skyld i dette utbruddet. Det er viktig for den som er syk ikke å føle koronaskam. Befolkningen bør ikke spre rykter og lete etter «skyldige». Dette er en pandemi og viruset smitter lett. Det er ingen som har gjort noe galt.

På søndag er det mange ungdommer i Dovre kommune som kommer ut av karantene. Vi ber dere om å unngå å møte venner den neste uka. Vær forsiktige og ha minst mulig sosial omgang. Vi vet at dette er spesielt tøft for ungdom som liker å være med sine venner både på skolen og hjemme. Hold ut en periode nå, så kan dere treffes igjen.

Vi har valgt å holde det meste åpent. Det har vi gjort fordi innbyggere og næringslivet har vært flinke til å følge oppfordringene og anbefalingene som er gitt. Det gjør livet lettere for oss alle. Ta vare på deg selv og dem rundt deg, men ha minst mulig sosial kontakt ut neste uke. Ta gjerne en telefon til venner og kjente og noen som trenger å slå av en prat. Oppretthold god hånd- og hostehygiene, hold avstand til andre og vær mest mulig hjemme. Ha lav terskel for å ta kontakt med legekontoret om du føler symptomer på sykdom.

Det klarer vi sammen! God helg fra Mariann Skotte og Guri Ruste

I dag er det registrert seks (6) nye smittede i Dovre kommune. Totalt er det nå 21 smittede som oppholder seg i kommunen og er isolerte. Omkring 200 er i smittekarantene. Det er også mange i ventekarantene. Dette tallet endrer seg fortløpende. Smittesporingsteamet i Dovre har kontroll på nærkontaktene til de smittede, og har satt dem i karantene.

I Lesja er det to (2) nye smittede. Totalt tre (3). Karantene var allerede satt i gang for flere dager siden. Smittesporingen er under kontroll. Det har av den grunn ingen praktiske konsekvenser.

Ingen av dem som fikk påvist smitte i dag er overraskende for smittesporerne i Dovre kommune. Det er kjent smittevei på 5 av de 6 nye smittede.

Situasjonen er likevel uforutsigbar selv om vi pr. nå har rimelig god oversikt. Det pågår testing og retesting konstant. Smittesporingsteamet og legekontoret registrerer folk inn og ut av karantene. Det er viktig å presisere at vaksinering pågår etter egen plan og er ikke berørt av all testingen. Du får beskjed om hva som gjelder deg selv.

Det er mange som skal kontaktes og telefonen står ikke stille. Du må derfor være tålmodig og prøve igjen om du ikke når fram til helsehuset. Vi oppfordrer alle til å holde seg i ro og ha minst mulig sosial omgang. Følg med på oppfordringer og beskjeder som blir gitt, så klarer vi å slå ned smitten sammen.

Det er et meget godt samarbeid mellom både smittesporingsteamene i Lesja og Dovre og kommunelegene i Lesja og Dovre. Det er fortløpende vurderinger av alle ting, og vi opplever at det jobbes godt og at fagfolkene er på hugget.

Det er per 12.04.21 bekreftet totalt 11 tilfeller av covid-19 som oppholder seg i Dovre, og 1 i Lesja.

Det betyr at av 103 tester utført lørdag i Dovre er en prøve positiv og resterende er negative. Det mangler fortsatt noen svar på prøver utført søndag i Lesja. Vi har nå fått bekreftet fra mikrobiologen at påvist mutasjon er lik med britisk variant.

For testing, ta kontakt per telefon, ikke møt opp på legekontor uten avtale:

Helsehuset på Dombås, legekontoret. Telefon 612 42 200

Helsehuset på Lesja, legekontoret. Telefon 612 44 200

Vi oppfordrer alle til å fortsette å følge gjeldende smittevernråd. Ha god hånd- og hostehygiene, hold 2 meter avstand til andre enn egen husstand, ha få nærkontakter og test deg ved mistanke om smitte. Husk bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde avstand. Alle henstilles om å være lojale mot beskjeder fra legekontoret angående karantenebestemmelser.

I samråd med kommuneoverlegen stenges styrkerommet i Lesja idrettsbygg og spinning på Lesja og Lesjaskog avlyses i uke 15 (fra mandag 12.04. til mandag 19.04).
Årsaken til at styrkerommet stenges, er at det er registrert at enkelte ikke overholder smittevernreglene. Også på grunn av smittesituasjonen er vi nødt til å innføre disse strenge tiltakene.
Ny vurdering gjøres 19.04.21

Barneverntjenesten Lesja og Dovre følger nasjonale og lokale krav og retningslinjer for å redusere smittespredning.

Dette gjelder foreløpig fram til og med 19.04.2021:

• Alle ansatte har hjemmekontor og er tilgjengelige på telefon og e-post mandag – fredag fra kl.08.00-15.30.

• Samtaler, møter og hjemmebesøk blir utsatt. Fysiske møter gjennomføres i akutte situasjoner. Der det er mulig gjennomfører vi oppfølging og møter på teams / telefon.

• Alle barn og familier som har oppfølging av barneverntjenesten vil bli fulgt opp av sin kontaktperson.

Vi er fortsatt inne i en tid med store utfordringer. Vi har mistet mange av de trygge rutinene våre. Det gjelder alle barn og de fleste av oss voksene. Vi må være tettere på hverandre, og mer inne. Det vil utfordre oss, men det gir oss også muligheter!

Vi mennesker er gode til å omstille oss når det trengs. Spesielt er barn gode til å endre kurs, men du som voksen må fremdeles forklare og vise vei.

Skolene på Dombås er stengt og fysiske møter er betydelig redusert. Barn i sårbare situasjoner kan derfor bli gående over tid med mindre oppfølging fra det offentlige enn det de har til vanlig.

Barneverntjenesten ber derfor alle som bor i Lesja og Dovre om å være ekstra oppmerksomme på barn og unge – vi må bry oss litt ekstra!

Er du bekymret for barn, unge og familier i Lesja og Dovre kan du ta kontakt med:

Hildegunn Dalum 489 59 486
Bente Løken Vadet 474 62 544
Marte Eithun 476 17 988
Stina Løkken-Storhaug 489 59 490
Tone Merete Kirkestuen 990 98 781
Maria Hole 482 89 143
Lise Kristine Killi 970 02 374
Marita Lindbom Skotte 911 01 838

Nord-Gudbrandsdal barnevernberedskap.
Barneverntjenesten i Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk kan kontaktes døgnet rundt på 908 54 475.

Nord-Gudbrandsdal barnevernberedskap (barnevernvakten) er alltid bemannet med barnevernfaglig kompetanse og har til oppgave å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. Hovedoppgaven er å sikre at barn og ungdom har det trygt.

Hva betyr det å være i isolasjon?
Hvis du har korona får du beskjed om å være i isolasjon. Det betyr at du ikke skal være i nærheten av
andre mennesker, heller ikke de du bor med. Du bør være på et rom for deg selv, spise på rommet
og helst ikke dele bad, toalett eller kjøkken med andre. Du kan ikke gå ut. Isolasjonen varer til legen sier at du ikke lenger kan smitte andre.

Hva betyr det å være i karantene?
Hvis du får vite at du har vært utsatt for smitte må du være i karantene. Det samme gjelder hvis du
reiser til Norge fra de fleste andre land. Karantene betyr at du skal holde god avstand til alle, også de
du bor med. Du skal ikke gå på skole, jobb, eller delta på andre aktiviteter. Du kan heller ikke ta kollektivtransport. Du kan gå tur ute alene, men du bør holde 2 meters avstand til andre. Du bør få andre til å handle for deg eller bestille mat levert hjem på døren. Hvis du er helt nødt til å gjøre nødvendige innkjøp av mat eller medisiner, kan du gjøre det, men da må du holde avstand og bruke munnbind. Du bør teste deg både når karantenen begynner og før den slutter, og straks hvis du får symptomer på korona. Dersom du utvikler symptomer på korona når du er i karantene er det sannsynlig at du er smittet. Du må da være i isolasjon til du har fått svar på testen. Karantene varer vanligvis i 10 døgn etter at du kom til Norge eller sist du var utsatt for smitte. Hvis du får negativt svar på test tatt tidligst 7 døgn etter innreise eller etter du ble utsatt for smitte, og du ikke har symptomer, er karantenetiden over.

Hva betyr det å være i ventekarantene?
Hvis du bor sammen med en som er nærkontakt må du være i ventekarantene frem til nærkontakten
har fått sitt første testsvar. Hvis nærkontaktens første testsvar er negativt, er du ikke lenger i
ventekarantene. Hvis nærkontaktens testsvar er positivt, må du være i vanlig karantene som varer
lenger (se over). Dersom nærkontakten du bor med er under 2 år, eller man av andre grunner ikke får testet han eller
henne, kan du avslutte ventekarantenen ved å teste deg tidligst 3 døgn etter nærkontaktens siste
kontakt med den som er smittet. Du kan alltid avslutte ventekarantenen når nærkontakten du bor
med har avsluttet sin karantene. Dersom nærkontakten utvikler symptomer mens han eller hun er i karantene, er det sannsynlig at personen er smittet. Da må du som bor med nærkontakten være i karantene frem til nærkontakten
får et negativt prøvesvar. Hvis du er i ventekarantene, skal du følge de samme rådene som om du er i karantene. Det vil si at du må holde deg hjemme, og holde god avstand til andre voksne og større barn som du bor med.

Dersom du er vaksinert (gjelder både for en og to vaksinedoser) er du fritatt for ventekarantene, dersom det er gått tre uker siden første dose. Er du i smittekarantene er du ikke fritatt selv om du er fullvaksinert.