Ukategorisert

Smittesituasjonen i Dovre

I Dovre har vi nå 1 innbygger i isolasjon og 1 i karantene.

Dovre følger nasjonale tiltak for smittevern. Ved å følge lenkene under kan du holde deg oppdatert på gjeldende regler og anbefalinger. (informasjonen på de ulike sidene er den samme)
https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/


Koronavaksinasjon i Dovre

Forrige uke ble det satt 96 vaksinedoser på beredskapssenteret så det totale antallet doser satt i Dovre er nå 1018. 708 innbyggere har fått minst 1 dose, og 310 av disse har fått dose nummer 2 og er fullvaksinert.
Av helsepersonell har 106 fått første dose, og 42 har fått 2 doser og er fullvaksinert.

Denne uken vil vi få 12 hetteglass med vaksine fra Pfizer.

Vi vaksinerer for tiden de i gruppe 4. Der er vi nå kommet til de som er født i 1953, samt de med underliggende sykdommer/tilstander i denne gruppen.

Forrige uke ble det gjennomført kartlegging om hvem som ønsker vaksine i aldersgruppen 55-65 år. De som ringte, ble da satt på liste og vil bli kontaktet av Dovre kommune når det er deres tur til å få vaksine i henhold til retningslinjene fra FHI og regjeringen. Når dette skjer, kommer an på hvor mange doser Dovre får tildelt. Vi vet cirka en uke i forveien hvor mange doser vi får tildelt så det er vanskelig å komme med et estimat på når de ulike gruppene får tilbud.
Vi vil gjennomføre lignende kartlegging av andre aldersgrupper på et senere tidspunkt.

Kommunene i Nord-Gudbrandsdal samarbeider om koronatelefon og testing i helgene fremover.

I helgene er koronatelefon åpen fra klokken 09.00 – 11.00, testing skjer etter avtale med koronatelefon og blir utført mellom kl. 11.00 – 13.00.

Informasjon som dato, telefonnummer og lokasjon for testing finner du i tabellen under.

(For testing på hverdager ringer du som normalt til legekontoret på Dombås: tlf. 61242200)

DagTelefonnummerStedAdresse
8. mai909 89 436SkjåkSkjåk legekontor, Moavegen 30
15. mai469 08 342SelOtta samfunnshus, Skansen 5A
22. mai908 27 520LesjaLesja helsehus/Legekontoret, Romsdalsvegen 1382, 2665 Lesja
29. mai481 65 519LomLom helsesenter, Krokamyrvegen 18, testbrakke ved parkeringsplass
5. juni61242200DovreLars Moens veg 3, Dombås
12. juni95253990VågåVågå helsesenter, Moavegen 20A
19. juni909 89 436SkjåkSkjåk legekontor, Moavegen 30
26. juni469 08 342SelOtta samfunnshus, Skansen 5A
3. juli908 27 520LesjaLesja helsehus/Legekontoret, Romsdalsvegen 1382, 2665 Lesja

Smittesituasjonen i Dovre

De fleste som ble berørt av smitteutbruddet etter påsken i Dovre er nå ute av karantene og isolasjon. Vi har fortsatt 3 innbyggere i isolasjon og 2 i karantene knyttet til samme utbrudd, samt 2 nye nærkontakter i karantene.
Isolasjon: 3
Karantene: 4


Koronavaksinasjon i Dovre

Forrige uke ble det satt 108 vaksinedoser på beredskapssenteret så det totale antallet doser satt i Dovre er nå 922. 662 innbyggere har fått minst 1 dose, og 260 av disse har fått dose nummer 2 og er fullvaksinert.
Av helsepersonell har 106 fått første dose, og 39 har fått 2 doser og er fullvaksinert.

Denne uken vil vi få 16 hetteglass med vaksine fra Pfizer.

Tirsdag 4. mai starter vi kartlegging av innbyggere mellom 55 og 65 år som ønsker vaksine. En sms med informasjon om når og hvor du skal ringe vil bli sendt ut til alle i denne aldersgruppen. De som ringer vil da komme til operatører som ber deg om navn, fødselsdato og telefonnummer. Når de har fått denne informasjonen står du i kø for å få vaksine.

Dette er en stor aldersgruppe så vi forventer stor pågang på telefonlinjene. Vi håper derfor at dere vil være tålmodige og prøve på nytt senere om dere ikke får svar.

Etter hvert som vi blir ferdige med kartlegging av en aldersgruppe vil den neste gruppen få informasjon om hvordan de skal gå fram for å sette seg i kø.

Når du har satt deg i vaksinekø og det er din tur til å bli vaksinert, vil du bli kontaktet og tilbudt vaksine.

Vanlige spørsmål om vaksinering:

-Hvordan setter jeg meg i kø for å få covid-19 vaksine?
Når det er tid for å kartlegge din aldersgruppe vil du få en sms med informasjon om hvor og når du kan ringe for å sette deg i vaksinekø.

-Jeg har ulike sykdommer/tilstander. Er jeg i risikogruppen/høyrisikogruppen?
Dersom du ikke allerede har sagt fra til lege at du mener du er i høyrisiko/risikogruppen, må du kontakte fastlegen din. Det er legen som tar stilling til om du er i en risikogruppe. Vaksinekoordinatorene kaller inn etter alder og etter liste fra legene.  

-Når vil jeg bli vaksinert?

Når de ulike gruppene vil bli vaksinert kommer an på hvor mange vaksinedoser Dovre kommune får tildelt. Vi vet omtrent en uke i forveien hvor mange vaksiner vi får kommende uke, så det er vanskelig å svare særlig langt fram i tid. Når du har satt deg i kø for vaksine og det er din tur vil du bli kontaktet med tilbud om vaksinering.

Vi ber dere vennligst om å ikke kontakte vaksinekoordinatorene og helsesykepleierne med disse spørsmålene.

Som en del av et regionalt samarbeid om koronatesting på helg vil Vågå kommune utføre testing lørdag 1. mai. Telefonene vil være åpen fra kl 10.00 til 11.30. Testing vil foregå fra kl 11.30 til 14.00. Koronatelefon i Vågå: 95253990
Dette gjelder for alle som bor og oppholder seg i Nord-Gudbrandsdal.

Regional Koronaberedskap 1. mai: 

  • Telefontid frå kl. 10:00-11:30
  • Testing frå kl. 11:30-14:00.
  • Ring tlf 952 53 990

For testing på hverdager ringer du som normalt til legekontoret på Dombås, dersom du bor eller oppholder deg i Dovre. Tlf: 61242200

Frå 28.april vil vaksinering av innbyggarar i Dovre foregå ved beredskapsenteret (brannstasjonen) Jora industriområde. Avkjøring fra E136 og 1. veg til høgre etter Gausdal landhandleri. Skilta.

Tilbod om vaksine denne veka ; 

Gruppe 4: 65 – 74 år og i tillegg tilbod til dei mellom 18 og 64 år som har sjukdom/tilstand med høg risko  for alvorleg forløp. Vi reknar med å vere ferdige med denne gruppa om lag i veke 19. Vi veit om lag ei veke i forvegen kor mange vaksiner vi får til veka etter. Dette gjer det svært utfordrande med å være forutsigbar.  Det har kome signal om at vi vil kunne få fleire vaksiner framover og dette gjev håp om fortgang i vaksineringa framover våren.

Gruppe 5: 55- 64 år med underliggjande sjukdom/tilstand.  Så snart gruppe 4 er ferdigvaksinert vil gruppe 5 bli prioritert. Kartlegging av denne gruppa er under planlegging og informasjon vil bli gjeve om stutt tid.

Gruppe 6: 45 – 54 år med underliggjande sjukdom /tilstand.

Gruppe 7: 18 – 44 år med underliggjande sjukdom/tilstand.

Dersom du ikkje tidlegare har meldt fra til lege/eller har sagt i frå at du ynskjer vaksine og har ein sjukdom/ tilstand som meina at dei høyrer til i høgrisikogruppa eller som  er i riskogruppe må kontakte fastlegen sin snarast. Fastlegen din melder inn til Kommunelegen i Dovre dersom du høyrer til i risikogruppa. NB! Det er legen som tek stilling til om du er i risikogruppe eller om du høyrer til i høgrisikogruppa. Vi kallar inn etter alder og etter liste fra legane.

Vaksinekoordinator Oddny Garmo og Ann Kristin Hagevold

Smittesituasjonen i Dovre

Mange tilknyttet smitteutbruddet etter påsken i Dovre er nå ute av isolasjon og karantene. Vi forventer fortsatt at noen flere husstandsmedlemmer og nærkontakter som allerede sitter i karantene kan få påvist smitte, da uten videre spredningsfare.
Nå har vi 6 innbyggere i isolasjon i Dovre og 16 i karantene.  

Koronavaksinasjon i Dovre

Til nå er det satt totalt 814 vaksinedoser i Dovre. 597 innbyggere har fått minst 1 dose, og 217 av disse har fått dose nummer 2 og er fullvaksinert.
Av helsepersonell har 105 fått første dose, og 39 har fått 2 doser og er fullvaksinert.

Denne uken vil vi få 18 hetteglass med vaksine fra Pfizer.

Fra og med førstkommende onsdag starter vi massevaksinering på beredskapssenteret, Almenningsvegen 35, 2660 Dombås. Det vil bli satt opp skilt fra E136.
Denne uken vaksineres personer i prioriteringsgruppe 4. Vi forventer at denne gruppen er ferdigstilt i løpet av de neste 2-3 ukene. Neste gruppen da vil være 55-64år med underliggende sykdommer/tilstander.
Kommunen vil komme med informasjon hvordan du skal registrere at du ønsker vaksine i nærmeste framtid.

Vi minner på at du selv må ordne deg transport til og fra vaksinelokalet.

I Dovre kommune er det i dag registrert en (1) nye smittede, dette var forventet, vedkommende var i karantene og det er kontroll. Alle prøvesvar så langt er mottatt.

I Lesja er det registrert null (0) nye smittede i dag. Alle prøvesvar er mottatt.

Det vil komme informasjon i morgen formiddag om veien videre.

Dette er veldig gode nyheter for oss, men fortsatt gjelder det å ta vare på seg selv og hverandre. Ha minst mulig sosial kontakt. Hold avstand til andre. Ha god hånd- og hostehygiene. Loggfør dine egne bevegelser, da er det enklere å snakke med smittesporingsteamet om du skulle bli kontaktet.

Til alle innbyggere i Lesja og Dovre

Vi er midt i et lokalt utbrudd. Smittesporingsteamene i Lesja og Dovre og helsepersonell har jobbet lange dager for å få satt folk i karantene og testa mange. Dette har gitt gode resultater og nye smittede de siste to dagene har allerede vært i karantene. Vi forventer å få flere positive testsvar i en periode framover, fordi viruset smitter veldig lett mellom hustandsmedlemmer. Hovedinntrykket er at de fleste smittede har fått milde symptomer.Ingen fra Lesja og Dovre er pr. dato lagt inn på sykehus på grunn av dette utbruddet av koronaviruset.

Det er likevel veldig viktig at alle innbyggere i våre to kommuner har minst mulig sosial kontakt ut kommende uke.  Vi fraråder alle idretts- og kulturarrangementer og all organisert aktivitet som samler mange. Vi fraråder også private arrangementer og sammenkomster. Sammen klarer vi å stoppe utbruddet av koronasmitte i våre kommuner.

Vi har dyktige kommuneleger som har gitt velfunderte, faglige råd hele veien. Vi har høy tillit til våre fagfolk, og vi ber alle våre innbyggere om å lytte til og ha tillit til våre kommuneleger. Rådene som kommer fra kriseledelsen har faglig forankring.

Virusmutasjonen, kalt britisk mutant, som er oppdaget i vårt område er hissig og smitter lett. Det er derfor ingen som har skyld i dette utbruddet. Det er viktig for den som er syk ikke å føle koronaskam. Befolkningen bør ikke spre rykter og lete etter «skyldige». Dette er en pandemi og viruset smitter lett. Det er ingen som har gjort noe galt.

På søndag er det mange ungdommer i Dovre kommune som kommer ut av karantene. Vi ber dere om å unngå å møte venner den neste uka. Vær forsiktige og ha minst mulig sosial omgang. Vi vet at dette er spesielt tøft for ungdom som liker å være med sine venner både på skolen og hjemme. Hold ut en periode nå, så kan dere treffes igjen.

Vi har valgt å holde det meste åpent. Det har vi gjort fordi innbyggere og næringslivet har vært flinke til å følge oppfordringene og anbefalingene som er gitt. Det gjør livet lettere for oss alle. Ta vare på deg selv og dem rundt deg, men ha minst mulig sosial kontakt ut neste uke. Ta gjerne en telefon til venner og kjente og noen som trenger å slå av en prat. Oppretthold god hånd- og hostehygiene, hold avstand til andre og vær mest mulig hjemme. Ha lav terskel for å ta kontakt med legekontoret om du føler symptomer på sykdom.

Det klarer vi sammen! God helg fra Mariann Skotte og Guri Ruste