Koronasenter

Dette er kriteriene for å få testing på koronasenteret for Lesja og Dovre:

  • Akutt innsettende luftveisinfeksjon med behov for innleggelse.
  • Innlagte pasienter i helseinstitusjon med akutt luftveisinfeksjon.
  • Ansatte i helseinstitusjon med pasientnært arbeid med akutt innsettende øvre luftveisinfeksjon.
  • Pasienter med akutt øvre luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med Covid19.
  • Spesielt sårbare grupper med milde symptom.

For å få betre oversikt over kor mange som er i karantene i Lesja og Dovre, ber vi om at alle som er i karantene utan å ha vore i kontakt med legekontoret og/eller koronasenteret, sender ein e-post med informasjon om antall som er i karantene i husstanden, til krisestaben. E-posten sender du til op_lesja@dsb-cim.no.

Dette gjeld altså dei som inntil no IKKJE har prata med eitt av legekontora eller koronasenteret.

Det har vært stor pågang på koronatelefonen. Alt virker og er i orden. Hvis du ikke får svar med en gang, er det bare å prøve på nytt. Det er Marita Aaheim og Anne Mari Lusæther som har jobba knallhardt i dag. Husk: du kan ikke komme til korona-senteret uten avtale. Prøvetaking foregår utenfor beredskapssenteret etter avtale.