Internett, strøm , mobil

Hvis vi nå får et utfall i telenettet, så vil kriseledelsen iverksette en nødsambandsplan for Lesja og Dovre kommuner som er uavhengig av offentlig infrastruktur. Dette vil gjelde meldinger som er akutte og gjelder liv og helse.

Det vil bli etablert bemannede sambandsstasjoner som publikum kan oppsøke hele døgnet i både Lesja og Dovre. Se liste lengre ned. Sambandsstasjonen vil ha mulighet til å rapportere direkte til den kommunale kriseledelsen, og fra der har man alle blålysetater tilgjengelig.

Når du kommer til den sambandsstasjonen som er nærmest deg, så skal du ikke komme ut av bilen. Tut noen ganger, så vil vi oppsøke deg ute. Dette er for å hindre smittespredning.

På grunn av dette er et midlertidig oppsatt nettverk, vil det gå en del tid fra et utfall til alt er bemannet og fungerer. Vi ber om forståelse og tålmodighet for det

Sambandsstasjonene vil være bemannet av frivillige med taushetsplikt på følgende steder:

Bjorli: Bjorli forsamlingshus

Lesjaskog: Kyrkjestugu

Lesjaverk: Solheim forsamlingshus

Lora: innbyggere her henvender seg enten til Friheim (Lesja) eller Solheim (Lesjaverk).

Lesja: Friheim forsamlingshus

Kjøremsgrende og Dombås: Joratunet

Dovre: Dovre skule

Hjerkinn: Hjerkinn Fjellstue

Det er Sambandstjenesten Innlandet, NRRL som er anvarlig for oppsett, opplæring og drift av opplegget. Merk deg ditt nærmeste sambandspunkt i tilfelle noe skulle skje med nett/telefon/strøm under koronautbruddet.